حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ استانداردهای تخصصی

حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ استانداردهای تخصصی

در راستای حمايت‌های توانمندسازی صندوق نوآوری و شكوفایی برای تشويق تجاری‌سازی دستاوردهاي شركت‌های دانش‌بنيان، این شرکت‌ها می‌توانند از بسته‌هاي حمايتی مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهاي تخصصي، محصولي و بين‌المللي بهره‌مند شوند. میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصي 70 درصد هزينه‌ها تا سقف 40 ميليون تومان و برای مشاوره و تمدید استانداردهای تخصصی 70 درصد هزینه ها تا سقف 20 میلیون تومان است. شرکت­ های­ دانش بنیان می توانند به تعداد استاندارد های مد نظر، از سقف هر حمایت در سال 99 بهره مند شوند.