ناشر منبع

بیست‌ودومین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با ...

بیست‌ویکمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با ...

نوزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست ...

هجدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با همک ...

هفدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با همک ...

شانزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با ه ...

پانزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با ه ...

سیزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی برگزا ...

سیزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری البرز، عصر روز چهارشنبه ۱۰ ...

یازدهمین نشست خبرگی برگزار شد

یازدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری البرز، عصر روز چهارشنبه ۶ م ...

دهمین نشست خبرگی برگزار شد

دهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری البرز، عصر روز چهارشنبه ۲۳ تیر ...

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «خبرگی» برگزار شد

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «خبرگی» با حضور مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان داده‌سنجی حصین سیستم نور (گرا ...

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «خبرگی» برگزار ...

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «خبرگی» با حضور مهندس امیررضا برکتین مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تو ...

ششمین برنامه از سلسله نشست‌های آموزشی ترویجی «خبرگ ...

ششمین برنامه از سلسله نشست‌های آموزشی ترویجی «خبرگی» با هدف انتقال تجربه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، عصر ...

پنجمین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»

پنجمین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»،  روز چهارشنبه 25 فروردین 1400 با حضور هلدینگ دارویی ...

چهارمین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»

چهارمین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»،  روز چهارشنبه 20 اسفند 1399 با حضور شرکت دانش‌بنیان ...

سومین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»

سومین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»،  روز چهارشنبه 6 اسفند 1399 با حضور شرکت دانش‌بنیان قط ...

دومین برنامه از مجموعه نشست‌های خبرگی

دومین برنامه از مجموعه نشست‌‎های «خبرگی»،  روز چهارشنبه 29 بهمن 1399 با حضور شرکت دانش‌بنیان دا ...

اولین برنامه از مجموعه نشست‌‎های خبرگی

اولین برنامه از مجموعه نشست‌‎های خبرگی روز چهارشنبه 8 بهمن 1399 با حضور شرکت دانش‌بنیان آپتوس ایران ...