ثبت علامت تجاری داخل کشور

ثبت علامت تجاری داخل کشور

علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. علامت تجاری مهمترین دارایی فکری شرکت‌های دانش‌بنیان است که می‌تواند در طول زمان علاوه بر شناخته شدن در بازار برای شرکت ارزش آفرینی کند. علامت تجاری به صورت نامحدود با پرداخت هزینه برای دوره‌های متوالی ده ساله حفاظت می‌شود.

حفاظت اثربخش از دارایی‌های ارزشمند فکری در قالب ثبت علامت تجاری، علاوه بر هزینه‌های ثبت، پیچیدگی‌های زیادی نیز دارد و مستلزم استفاده از کارگزاران و مشاوران باتجربه است. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از همراهی و مشورت کارگزاران معتمد و باتجربه صندوق در زمینه مالکیت فکری را فراهم کرده است و بخش شایان توجهی از هزینه خدمات ثبت علامت تجاری را به طور بلاعوض می‌پردازد. کارگزاران صندوق در این حوزه، براساس چارچوب قانونی ثبت علامت تجاری داخلی (از قبیل خدمات ثبت اظهارنامه، پیگیری و ...) به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات ارائه می‌کنند. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ثبت علامت تجاری داخل کشور، در انتهای فرایند ثبت و پس از اخذ گواهی‌نامه به شرکت دانش‌بنیان پرداخت می‌شود.

 

فهرست مطالب

 

سقف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

عنوان زیر خدمت

سقف حمایت در هر درخواست

سقف حمایت سالیانه

درصد حمایت صندوق

ثبت علامت تجاری داخل کشور

3 میلیون تومان

6میلیون تومان

85درصد

 

مراحل اخذ حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی

ثبت علامت تجاری داخل کشور (به همراه کارگزار)

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

شرکت دانش‌بنیان  باید هنگام ثبت درخواست کارگزار انتخابی خود را مشخص نماید.

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

5

پرداخت هزینه خدمت از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت کل هزینه ثبت به کارگزار اقدام نماید.

 6

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت علامت تجاری در داخل کشور، هشتاد و پنج درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی تا سقف 3 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند پرداخت می­‌شود.

7

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار پرداخت خواهد شد:

 • رسید ثبت اظهارنامه
 • تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت علامت تجاری
 • تصویر گواهی ثبت علامت تجاری
 • تصویر قرارداد با کارگزار
 • مستندات مالی واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب کارگزار یا مشاور
 • نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (همراه با شماره حساب/ شبا شرکت و شناسه ملی شرکت)

 

ثبت علامت تجاری داخل کشور (بدون کارگزار)

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

انجام امور ثبت علامت تجاری توسط شرکت

شرکت موظف است تمامی امور ثبت علامت تجاری را از طریق مرکز مالکیت معنوی کشور انجام دهد.

لینک‌­های زیر جهت راهنمایی ثبت علامت تجاری است:

- فرایند ثبت‌نام و تایید حساب کاربری

فرایند ثبت علامت تجاری

- هزینه‌های ثبت علامت تجاری

- طبقه‌بندی کالاها و خدمات

5

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت علامت تجاری در داخل کشور، هشتاد و پنج درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی تا سقف 3 میلیون تومان است.

6

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان پرداخت خواهد شد:

 • رسید ثبت اظهارنامه
 • تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت علامت تجاری
 •  تصویر گواهی ثبت علامت تجاری
 • نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (همراه با شماره حساب/ شبا شرکت و شناسه ملی شرکت)

 

شرح خدمات ثبت علامت تجاری داخل کشور

در ارائه خدمات ثبت علامت تجاری داخل کشور در صورت داشتن کارگزار، هر یک از طرف‌ها (شرکت دانش‌بنیان، کارگزار، صندوق) وظایف و تعهداتی به شرح زیر دارد:

 

وظایف و تعهدات متقاضی خدمت

 • ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری در سامانه غزال
 • تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تایید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارائه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تایید نهایی صندوق
 • معرفی نماینده شرکت
 • ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار
 • ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

وظایف و تعهدات صندوق نوآوری و شکوفایی

 • بررسی درخواست، اعلام تأیید و ارجاع کار به کارگزار
 • پرداخت 85 درصد هزینه به شرکت دانش‌­بنیان پس از اتمام خدمت

 

وظایف و تعهدات کارگزار مالکیت فکری:

 • تدوین قرارداد عدم افشا و قرارداد خدمت فی مابین کارگزار و شرکت متقاضی
 • دریافت مستندات از متقاضی شامل :
 • مستندات  (علامت موضوع ثبت با فرمت JPG)
 • شخص حقوقی: روزنامه رسمی، آخرین آگهی تغییرات، کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا و مدیران عامل، در صورت لزوم مدارک دال بر فعالیت (جواز تاسیس، پروانه کسب، کارت بازرگانی)
 • شخص حقیقی کارت ملی و شناسنامه مالک، در صورت لزوم مدارک دال بر فعالیت (جواز تاسیس، پروانه کسب، کارت بازرگانی)
 • اظهارنامه مخترعین و مالکین
 • اظهارنامه خودافشایی و اظهارنامه حق تقدم (هر گونه ثبت و افشا قبلی مربوط به موضوع ثبت)
 • ثبت و پیگیری اظهار نامه
 • پیگیری تا اعلام نتیجه نهایی از سازمان ثبت
 • ارسال نامه اتمام کار به صندوق نوآوری و شکوفایی
 • تبصره 1: در صورت نیاز به کارت بازرگانی هزینه‌ها بر عهده متقاضی است.
 • تبصره 2: در صورت نیاز به تنظیم وکالتنامه رسمی هزینه های تنظیم وکالتنامه بر عهده متقاضی است.

 

 

 

ثبت نام در سامانه غزال

 

 

شبکه کارگزاران

 

 

راه‌های ارتباطی

 

نام کارشناس:سرکار خانم بذرافشان

تلفن کارشناس:02142170692

پست الکترونیک:ip@inif.ir

کانال اطلاع‌رسانی خدمات توانمندسازی:tavanmandsazi@