ثبت اختراع داخل جدید

ثبت اختراع داخل

 

اختراع، نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کنند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌کنند. یکی از پیش‌نیازهای اصلی رشد و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری و تضمین منافع مالی ناشی از آن‌ها است. با ثبت اختراع در داخل کشور، حق انحصاری تولید، فروش و جلوگیری از واردات در مرزهای کشور، به مدت ۲۰ سال به مخترع داده میشود.

حفاظت اثربخش از دارایی‌های ارزشمند فکری در قالب ثبت اختراع، علاوه بر هزینه‌های ثبت، پیچیدگی‌های زیادی نیز دارد و مستلزم استفاده از کارگزاران و مشاوران باتجربه است. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از همراهی و مشورت کارگزاران معتمد و باتجربه صندوق در زمینه مالکیت فکری را فراهم کرده است و بخش شایان توجهی از هزینه خدمات ثبت اختراع را به طور بلاعوض می‌پردازد. کارگزاران صندوق در این حوزه، براساس چارچوب قانونی ثبت اختراع داخلی (از قبیل خدمات نگارش درفت، ثبت اظهارنامه و ...) به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات ارائه می‌کنند. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ثبت اختراع داخل کشور، در انتهای فرایند ثبت و پس از اخذ گواهی‌نامه به شرکت دانش‌بنیان پرداخت می‌شود.

 

فهرست مطالب

 

سقف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

 

عنوان زیر خدمت

سقف حمایت در هر درخواست

سقف حمایت سالیانه

درصد حمایت صندوق

ثبت اختراع داخل کشور

6 میلیون تومان

12 میلیون تومان

85 درصد

 

مراحل اخذ حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی

ثبت اختراع داخل کشور (به همراه کارگزار)

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

شرکت دانش‌بنیان باید هنگام ثبت درخواست کارگزار انتخابی خود را مشخص کند.

2

بررسی درخواست شرکت در مدیریت توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

برگزاری جلسه مشاوره

پس از تأیید اولیه درخواست در سامانه غزال، کارگزار با شرکت تماس می‌گیرد و جلسه مشاوره‌ای با حضور شرکت، کارگزار و نماینده صندوق برگزار می‌شود. نتیجه نهایی برای استفاده از حمایت صندوق، حداکثر ظرف 3 روز کاری توسط مدیریت توانمندسازی اعلام می‌شود.

5

هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد

در صورت تأیید نهایی درخواست، شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام کند. در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

6

پرداخت هزینه خدمت از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت کل هزینه ثبت به کارگزار اقدام کند.

7

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت اختراع در داخل کشور، 85 درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی و پیش‌نویس متن اختراع تا سقف 6 میلیون تومان است. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند پرداخت می­‌شود.

8

مدارک لازم برای اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان پرداخت خواهد شد:

 • قرارداد با کارگزار (فاکتور رسمی)
 • رسید ثبت اظهارنامه
 • تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع
 • مستندات مالی واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب کارگزار برای تهیه پیش‌نویس متن اختراع
 • گواهی تأیید درفت
 • توصیف اختراع، ادعانامه
 • نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش‌بنیان به کارگزار
 • نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (همراه با شماره حساب/ شبا شرکت و شناسه ملی شرکت)

 

ثبت اختراع داخل کشور (بدون کارگزار)

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

2

بررسی درخواست شرکت در مدیریت توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

انجام امور ثبت اختراع توسط شرکت

شرکت موظف است تمامی امور ثبت اختراع را از طریق مرکز مالکیت معنوی کشور انجام دهد.

لینک‌­های زیر جهت راهنمایی ثبت اختراع است:

- راهنمای ثبت اظهارنامه

- هزینه­‌های ثبت اختراع

5

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت اختراع در داخل کشور، 85 درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی و پیش‌نویس متن اختراع تا سقف 6 میلیون تومان است.

6

مدارک لازم برای اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان پرداخت خواهد شد:

 • رسید ثبت اظهارنامه
 • تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع
 • گواهی ثبت اختراع
 • توصیف اختراع
 • نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (همراه با شماره حساب/ شبا شرکت و شناسه ملی شرکت)

 

شرح خدمات ثبت اختراع داخل کشور

در ارائه خدمات ثبت اختراع داخل کشور، هر یک از طرف‌ها (شرکت دانش‌بنیان، کارگزار، صندوق) وظایف و تعهداتی به شرح زیر دارد:

 

تعهدات متقاضی خدمت:

 • ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری در سامانه غزال
 • تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تأیید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارائه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تأیید نهایی صندوق
 • معرفی نماینده شرکت در امور ثبت اختراع
 • ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار
 • ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

 

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی:

 • بررسی درخواست، اعلام تأیید اولیه و ارجاع کار به کارگزار  
 • اعلام تأییدیه نهایی پس از برگزاری جلسه مشاوره و ارجاع کار به کارگزار
 • پرداخت 85 درصد هزینه به کارگزار یا شرکت دانش‌­بنیان پس از اتمام خدمت

 

 

خدمات کارگزار:

 • تماس با شرکت متقاضی پس از ارجاع اولیه، به منظور هماهنگی و برگزاری جلسه مشاوره با حضور نماینده شرکت، کارگزار و نماینده صندوق
 • تدوین قرارداد عدم افشا و قرارداد خدمت فی مابین کارگزار و شرکت متقاضی
 • دریافت مستندات از متقاضی شامل:

- مستندات فنی: ادبیات تحقیق، بیان نوآوری، ارائه حداقل یک روش اجرایی برای اختراع، اشکال و نقشه‌های فنی

- اظهارنامه خودافشایی و اظهارنامه حق تقدم (هر گونه مقاله، ثبت اختراع قبلی و .. مربوط به اختراع موضوع تقاضا)

 • دریافت هزینه خدمت از متقاضی
 • اعلام نقص‌های احتمالی مستندات فنی به متقاضی
 • نگارش متن اختراع بر مبنای مستندات ارائه‌شده توسط متقاضی شامل:

- خلاصه

- شرح و توصیف

- ادعانامه

 • تحویل متن پیش‌نویس اختراع به متقاضی برای بازبینی و ارائه نظرات
 • اعمال اصلاحات در صورت نیاز
 • دریافت نامه تأیید پیش‌نویس از متقاضی (از منظر مستندات فنی)
 • ثبت و پیگیری اظهارنامه
 • ارسال به مرجع استعلام و پیگیری تا ثبت اختراع
 • ارسال نامه اتمام فرایند ثبت به صندوق نوآوری و شکوفایی

 

 

ثبت نام در سامانه غزال

 

 

شبکه کارگزاران

 

 

راه‌های ارتباطی

 

نام کارشناس:سرکار خانم بذرافشان

تلفن کارشناس:02142170692

پست الکترونیک:ip@inif.ir

کانال اطلاع‌رسانی خدمات توانمندسازی:tavanmandsazi@