نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

ناشر منبع

اخبار صندوق

پذیرش هیئت تجاری از افغانستان با حمایت صندوق...

1400/5/9

برپایی پاویون شرکت‌های دانش بنیان در اولین...

1400/4/19

حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان برای...

1400/4/14
آرشیو

احصای ۱۹۹۰ نیاز فناورانه و انعقاد ۵ هزار...

1400/5/10

فراخوان شناسایی فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و...

1400/4/28

فراخوان شناسایی فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و...

1400/4/21
آرشیو

نهمین بوت‌کمپ مدیریت فناوری ونوآوری صندوق با...

1400/4/9

وبینارهای تخصصی آشنایی با استانداردهای امنیت...

1400/4/1

نشست همکاری آزمایشگاه‌های دارای تایید صلاحیت 17025

1400/3/31
آرشیو

یازدهمین نشست خبرگی برگزار شد

1400/5/11

دهمین نشست خبرگی برگزار شد

1400/4/27

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «خبرگی» برگزار شد

1400/4/9
آرشیو