نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

ناشر منبع

اخبار صندوق

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش بنیان...

1400/7/25

پذیرش هیات تجاری و فناوری از کشور ازبکستان با...

1400/7/24

افتتاح سیزدهمین پایگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان...

1400/7/21
آرشیو

انعقاد قرارداد یک شرکت دانش بنیان با یک شرکت...

1400/7/24

انعقاد قرارداد یک شرکت دانش بنیان با یک شرکت...

1400/7/20

اعطای 3 میلیارد تومان خدمات بلاعوض در حوزه...

1400/7/17
آرشیو

آموزش‌های هدفمند و ارتقای توانمندی‌های...

1400/7/12

Advanced Course on Patent Drafting

1400/7/4

وبینار تخصصی «آشنایی با گواهینامه‌های صادراتی...

1400/6/21
آرشیو

تامین مالی جمعی؛ چرا و چگونه؟

1400/7/26

چتر متنوع حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، همت...

1400/7/26

پانزدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی...

1400/7/21
آرشیو