نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

ناشر منبع

اخبار صندوق

میزبانی شرکت‌های دانش‌بنیان از هیات تجاری و...

1401/4/5

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان...

1401/4/5

کدام شرکت‌های دانش‌بنیان در پاویون نمایشگاه...

1401/3/28
آرشیو

معرفی نیازهای فناورانه صنایع در حوزه های نوین...

1401/2/31

جست‌وجو در علائم تجاری سریع‌تر و دقیق‌تر شد

1401/2/18

صندوق نوآوری وکیل مدافع شرکت های دانش بنیان است

1401/2/18
آرشیو

مجموعه دوره‌های مالکیت فکری برای شرکت‌های کوچک...

1401/3/7

دوره آموزشی بلندمدت «مالکیت فکری برای شرکت‌های...

1401/1/27

وبینار آشنایی با خدمات مالکیت فکری

1401/1/27
آرشیو

مجموعه دوره‌های مالکیت فکری برای شرکت‌های کوچک...

1400/11/9

سلسله وبینارهای مالکیت فکری و تجاری‌سازی دوره...

1400/10/11

هجدهمین نشست «خبرگی» صندوق نوآوری و شکوفایی با...

1400/9/29
آرشیو