اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

پاسخگویی برخط : tavanmandsazi@inif.ir

تلفن:42170000-021

کارشناس مسئول خدمات یادگیری، یادگیری شرکتی و مشاوره: خانم اقبالیان: داخلی 691
کارشناس مسئول خدمات مالکیت فکری: خانم بذرافشان: داخلی 692
کارشناس مسئول خدمات توسعه بازار (ارزیابی توان صادراتی، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، هیأت‌های تجاری، نمایشگاه‌های دائمی): آقای مرادی: داخلی 693
کارشناس مسئول خدمات رویدادها و شبکه‌سازی (رویدادها): آقای یوسفی: داخلی 624
کارشناس مسئول خدمات استانداردها و مجوزها، و رویدادها و شبکه‌سازی (رویدادها، کارت بازرگانی): خانم توکلی: داخلی 694
کارشناس مسئول خدمات رتبه‌بندی رقابت‌پذیری (عارضه‌یابی) و توسعه بازار (نمایشگاه‌های داخلی و خارجی): آقای وفاپور: داخلی 698