اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

 

کانال اطلاع رسانی خدمات توانمد سازی: tavanmandsazi@

تلفن:42170000-021

 

نام و نام خانوادگی خدمات پست الکترونیک شماره تماس

جناب آقای یوسفی

کارشناس مسئول خدمات رویدادها و شبکه‌سازی

event@inif.ir

021-42170624

سرکار خانم مراغه‌ای

کارشناس مسئول خدمات رتبه‌بندی رقابت‌پذیری (عارضه‌یابی) ،رویدادها و شبکه سازی

event@inif.ir

021-42170625

سرکار خانم اقبالیان

کارشناس مسئول خدمات یادگیری، یادگیری شرکتی و مشاوره

tavanmandsazi@inif.ir

021-42170691

سرکار خانم بذرافشان

کارشناس مسئول خدمات مالکیت فکری

ip@inif.ir

021-42170692

جناب آقای مرادی

کارشناس مسئول خدمات توسعه بازار (ارزیابی توان صادراتی، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، هیأت‌های تجاری، نمایشگاه‌های دائمی)

tejarisazi@inif.ir

021-42170693

سرکار خانم توکلی

کارشناس مسئول خدمات استانداردها و مجوزها و توسعه بازار(کارت بازرگانی)

standard@inif.ir

021-42170694

شبکه کارگزاران

ردیف

کارگزار

حوزه خدمات

شماره تماس

1

اندیشه‌پردازان آوین

مالکیت فکری

02144975401

2

ایده‌سازان عصر آفتاب

مالکیت فکری

02166521368

3

پژوهشی و خدماتی پارس رستاک

توسعه بازار

02188540252

4

پیشران صنعت تهران مهر

استاندارد

02122892417

عارضه‌یابی

مشاوره

5

تجارت راه طلایی تینو

آموزش

02186023711

6

توسعه فن‌آوری مهر ویژن

توسعه بازار

02166891174

7

خدمات فناوری تکچی شرق

توسعه بازار

02122604485

عارضه‌یابی

8

دنیای اقتصاد تابان

آموزش

02187762411

9

راهبر تجارت هوشمند هیراد

آموزش

02166421605

توسعه بازار

10

رایمند نیکو فراز ایرانیان

توسعه بازار

02533551293

عارضه‌یابی

11

ژرفاپژوهان علوم نو

توسعه بازار

02188987131

12

صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی

استاندارد

02188988148

13

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

توسعه بازار

02186087539

14

کاریز اعتماد رایانه مهر

توسعه بازار

02177240576

رویدادها و شبکه‌سازی

مشاوره

15

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

توسعه بازار

02188220667

رویدادها و شبکه‌سازی

16

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف ایفامهر

آموزش

02188394117

17

مدیریت صادرات هوشمندکاران دانش

توسعه بازار

02188983517

18

مدیریت فناوری بومرنگ هم‌آرا

رویدادها و شبکه‌سازی

02188398563

19

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی

آموزش

02188310113

مشاوره

20

مؤسسه آموزش بازرگانی

آموزش

0218695 داخلی 1

21

مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان

استاندارد

02163103313

توسعه بازار

مشاوره

22

مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری پلکان

آموزش

05137678372

مالکیت فکری

مشاوره

23

مؤسسه مشاورین اندیشه‌پژوهان ادیب

آموزش

05135424353

24

مؤسسه مطالعات راهبری بشرا پژوه شرق

آموزش

05136069003

مشاوره

25

مؤسسه نوفن حامی البرز

مالکیت فکری

02634764078

26

مهندسین مشاور نسل کارآفرینان هوشمند

استاندارد

02146110814

مشاوره

27

نقشه راه کسب‌وکار ایرانیان (الوبیز)

مشاوره

09129275507