اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

 

کانال اطلاع‌رسانی خدمات توانمندسازی: tavanmandsazi@

تلفن:42170000-021

 

کارشناسان توانمندسازی

 

کارشناسان  خدمات پست الکترونیک شماره تماس

جناب آقای یوسفی

رویدادها و شبکه‌سازی

event@inif.ir

02142170696

سرکار خانم اقبالیان

 یادگیری، یادگیری شرکتی و مشاوره

tavanmandsazi@inif.ir

02142170691

سرکار خانم بذرافشان

 مالکیت فکری

ip@inif.ir

02142170692

جناب آقای مرادی

 توسعه بازار (ارزیابی توان صادراتی، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، هیأت‌های تجاری، نمایشگاه‌های دائمی)

tejarisazi@inif.ir

02142170693

سرکار خانم توکلی

 استانداردها و مجوزها و توسعه بازار (کارت بازرگانی)

standard@inif.ir

02142170694

شبکه کارگزاران

 

ردیف

کارگزار

شناسه ملی

حوزه خدمات

شماره تماس

1

اندیشه‌پردازان آوین

14006534670

مالکیت فکری

02144975401

2

ایرسا رسانه

10820069129

توسعه بازار

08138272525

3

بازرگانی کویر نگین بین‌الملل کیهان

10260691997

توسعه بازار

02122546475

4

برآیند تدبیر و توسعه امین ماندگار

14009128404

رویدادها و شبکه‌سازی

02126851067

5

پژوهشی و خدماتی پارس رستاک

10101385092

توسعه بازار

02188540252

6

پیشران صنعت تهران مهر

10102105785

عارضه‌یابی

02122892417

مشاوره

7

ترددگستر کرمان

10630171760

آموزش

09131405006

مشاوره

8

توسعه آینده بازار نوآوری ایرانیان

14009748551

استاندارد

02163103316

توسعه بازار

مشاوره

9

توسعه فن‌آوری مهر ویژن

10103738620

توسعه بازار

02166891174

10

راهبر تجارت هوشمند هیراد

14005684237

آموزش

02166421605

توسعه بازار

11

راهبر سیستم دانش

10103968889

رویدادها و شبکه‌سازی

02166560727

12

رایمند نیکو فراز ایرانیان

14005466237

عارضه‌یابی

02533551293

13

ژرفاپژوهان علوم نو

10861387284

توسعه بازار

02188987131

14

سازمان مدیریت صنعتی

10100500635

آموزش

02122043005

مشاوره

15

شتابدهی فناوری‌های نوین طرح نو

14009101865

رویدادها و شبکه‌سازی

02144990817

16

شیر آل جهان‌گستر پارسیان

10320237670

توسعه بازار

02144659830

17

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

14006485590

توسعه بازار

02191070080

18

کاریز اعتماد رایانه مهر

14003365448

توسعه بازار

02177240576

رویدادها و شبکه‌سازی

مشاوره

19

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

14007722556

توسعه بازار

02188220667

رویدادها و شبکه‌سازی

20

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف ایفامهر

14004521770

آموزش

02188394117

21

مدیریت صادرات هوشمندکاران دانش

14003902786

توسعه بازار

02188983517

22

مدیریت فناوری بومرنگ هم‌آرا

14004956695

رویدادها و شبکه‌سازی

02188398563

23

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

10101477102

آموزش

02188301266

مشاوره

24

مؤسسه آموزش بازرگانی

10100303289

آموزش

0218695 داخلی 1

25

مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری پلکان

10380516479

آموزش

05137678372

مالکیت فکری

مشاوره

26

مؤسسه غیرتجاری توسعه نوآوری صنعتی پدیده آرمانی پارس

14009065665

استاندارد

02144268829

27

مؤسسه مشاورین اندیشه‌پژوهان ادیب

14004755691

آموزش

05135424353

28

مؤسسه مطالعات راهبری بشرا پژوه شرق

10380548742

آموزش

05136069003

مشاوره

29

مؤسسه نوفن حامی البرز

14006537329

مالکیت فکری

02634764078

30

مهندسی حامیان فناوری کارافام

14008735126

مالکیت فکری

02128429400

31

مهندسین مشاور نسل کارآفرینان هوشمند

14003868117

استاندارد

02146110814

آموزش

مشاوره

32

نقشه راه کسب‌وکار ایرانیان (الوبیز)

14007838928

مشاوره

02140883148

آموزش

33

نمایشگاهی همایشگران سام

10320338872

توسعه بازار

02122893008