ثبت درخواست تقاضانامه PCT همراه با ثبت در ایالات متحده آمریکا

ثبت درخواست تقاضانامه PCT همراه با ثبت در ایالات متحده آمریکا

اختراع، نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کنند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌کنند. یکی از پیش‌نیازهای اصلی رشد و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری و تضمین منافع مالی ناشی از آن‌ها است. با توجه به اینکه ثبت اختراع محدود به مرزهای ملی هر کشور است و ثبت اختراع در هر کشور زمان و هزینه‌های زیادی دارد، بنابراین متقاضی باید کشور هدف خود را به درستی انتخاب نماید. سیستم ثبت تقاضانامهی بینالمللی PCT این امکان را برای متفاضی فراهم می‌کند تا علاوه بر حفظ حق تقدم ۳۰ ماهه در ۱۵۲ کشور دنیا، یک سرچ بین‌المللی اختراع از یک مرجع داوری بین‌المللی بگیرد و در این مدت به شناسایی بازار هدف، مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی و... بپردازد و سپس با اطمینان بیشتری وارد فاز ملی کشور هدف شود.

ثبت موقت آمریکا زمانی کاربرد دارد که متقاضی در مرحله‌ی میانی اختراع، ترس از افشای اطلاعات و ثبت توسط رقیب را دارد. بنابراین با توجه به اینکه می‌توان به سرعت و بدون الزامات و رعایت اصول نوشتن درفت، حق تقدم 12 ماهه را با ثبت موقت آمریکا برای متقاضی حفظ کرد، در چنین موقعیت‌هایی مناسب است. عدم انتشار عمومی از دیگر مزایای ثبت موقت آمریکا است.

حفاظت اثربخش از دارایی‌های ارزشمند فکری در قالب ثبت اختراع، علاوه بر هزینه‌های ثبت، پیچیدگی‌های زیادی نیز دارد و مستلزم استفاده از کارگزاران و مشاوران باتجربه است. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از همراهی و مشورت کارگزاران معتمد و باتجربه صندوق در زمینه مالکیت فکری را فراهم کرده است و بخش شایان توجهی از هزینه خدمات ثبت تقاضانامه PCT یا ثبت موقت آمریکا را به طور بلاعوض می‌پردازد. کارگزاران صندوق در این حوزه، براساس چارچوب قانونی ثبت تقاضانامه PCT یا ثبت موقت آمریکا (از قبیل خدمات نگارش درفت، ثبت اظهارنامه و...) به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات ارائه می‌کنند. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ثبت تقاضانامه PCT یا ثبت موقت آمریکا، در حین یا انتهای فرایند ثبت به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار پرداخت می‌شود.

 

فهرست مطالب

 

سقف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

عنوان زیر خدمت

سقف حمایت در هر درخواست

سقف حمایت سالیانه

درصد حمایت صندوق

ثبت تقاضانامه PCT به همراه ثبت موقت آمریکا

70 میلیون تومان

70 میلیون تومان

90درصد

 

مراحل اخذ حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

شرکت دانش‌بنیان  باید هنگام ثبت درخواست کارگزار انتخابی خود را مشخص کند. برای درخواست این خدمت، ارائه گزارش جست‌وجوی دانش پیشین الزامی است.

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

برگزاری جلسه مشاوره

پس از تایید اولیه در سامانه غزال، کارگزار مربوطه با شرکت تماس گرفته و جلسه‌ی مشاوره‌ایی با حضور شرکت، کارگزار و نماینده صندوق برگزار می‌شود. نتیجه نهایی برای استفاده از حمایت صندوق، حداکثر ظرف 3 روز کاری توسط دفتر توانمندسازی اعلام خواهد شد.

5

هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

6

پرداخت هزینه خدمت از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت بخشی از هزینه ثبت به کارگزار اقدام نماید.

 7

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت تقاضانامه PCT یا ثبت موقت آمریکا ، نود درصد هزینه‌های خدمات امور ثبتی، پیش‌نویس متن اختراع، ترجمه و... تا سقف 70 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی در حین یا پس از فرآیند به شرکت دانش‌بنیان/ کارگزار پرداخت می­‌شود.

 8

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار پرداخت خواهد شد:

 • قرارداد با کارگزار (فاکتور رسمی)
 •  رسید اولیه Filing
 • پیش فاکتور هزینه‌های ثبت
 • تمامی مستندات مالی پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع (لینک پرداخت هزینه)
 • مستندات مالی واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب کارگزار برای تهیه پیش‌نویس متن اختراع 
 • گواهی تأیید درفت
 • نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش‌بنیان به کارگزار
 • نامه درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی (همراه با شماره حساب/ شبا شرکت و شناسه ملی شرکت)

 

شرح خدمات ثبت تقاضانامه PCT یا ثبت موقت آمریکا:

در ارائه خدمات ثبت تقاضانامه PCT یا ثبت موقت آمریکا، هر یک از طرف‌ها (شرکت دانش‌بنیان، کارگزار، صندوق) وظایف و تعهداتی به شرح زیر دارد:

وظایف و تعهدات متقاضی خدمت:

 • ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری در سامانه غزال
 • تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تایید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارائه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تایید نهایی صندوق
 • معرفی نماینده شرکت در امور ثبت اختراع
 • ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار
 • ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

وظایف و تعهدات صندوق نوآوری و شکوفایی:

 • بررسی درخواست، اعلام تأیید اولیه و ارجاع کار به کارگزار
 • اعلام تاییدیه نهایی پس از برگزاری جلسه مشاوره ارجاع کار به کارگزار
 • پرداخت 90 درصد هزینه به کارگزار یا شرکت دانش­‌بنیان در حین یا پس از اتمام خدمت

 

وظایف و تعهدات کارگزار مالکیت فکری:

 • تماس با شرکت متقاضی پس از ارجاع اولیه، به منظور هماهنگی و برگزاری جلسه مشاوره با حضور نماینده شرکت، کارگزار و نماینده صندوق
 • تدوین قرارداد عدم افشا و قرارداد خدمت فی مابین کارگزار و شرکت متقاضی
 • دریافت مستندات از متقاضی شامل :

- مستندات فنی: ادبیات تحقیق، بیان نوآوری، ارائه حداقل یک روش اجرایی برای اختراع،  اشکال و نقشه های فنی

اظهارنامه خودافشایی و اظهارنامه حق تقدم (هر گونه مقاله، ثبت اختراع قبلی و .. مربوط به اختراع موضوع تقاضا)

 • دریافت هزینه خدمت از متقاضی
 • اعلام نقص‌های احتمالی مستندات فنی به متقاضی
 • نگارش متن اختراع بر مبنای مستندات ارائه شده توسط متقاضی شامل:

- خلاصه

- شرح و توصیف

- ادعانامه

 • تحویل متن پیش نویس اختراع برای متقاضی جهت بازبینی و ارائه نظرات
 • اعمال اصلاحات در صورت نیاز
 • دریافت نامه تایید پیش نویس از متقاضی (از نقطه نظر مستندات فنی)
 • ثبت و پیگیری اظهارنامه
 • ارسال نامه اتمام کار به صندوق نوآوری و شکوفایی

 

 

ثبت نام در سامانه غزال

 

 

شبکه کارگزاران

 

 

راه‌های ارتباطی

 

نام کارشناس:سرکار خانم بذرافشان

تلفن کارشناس:02142170692

پست الکترونیک:ip@inif.ir

کانال اطلاع‌رسانی خدمات توانمندسازی:tavanmandsazi@