نمایشگاه‌ داخلی

حمایت‌ از حضور مستقل شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های داخلی 1399

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های تخصصی در سال‌های 1396، 1397 و 1398 نموده است. این نمایشگاه‌ها با استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد. در سال 1398 بیش از 1،200 درخواست اولیه برای حضور در این نمایشگاه‌ها از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت شد که بیش از 600 درخواست منجر به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی شد. مبلغ حمایت صندوق از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی در سال 1398 بیش از 4،2 میلیارد تومان بود.
مدیریت توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، در راستای همین سیاست، در سال 1399 نیز حمایت خود از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی را ادامه می‌دهد. در فهرست نمایشگاه‌های مصوب سال 1399، بیش از 130 نمایشگاه بین‌المللی داخلی و 20 پاویون دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است و میزان حمایت از حضور هر شرکت دانش‌بنیان برای حضور در پاویون نمایشگاه‎های تاییدشده، به 30 میلیون تومان در سال رسیده است.
شرایط تکمیلی دریافت حمایت‌های مرتبط در پورتال توانمندسازی به آدرس cbd.inif.ir اطلاع‌رسانی شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان می‎توانند درخواست خود برای دریافت حمایت و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی را از طریق سامانه غزال ارائه کنند.

موشن نمایشگاه ها