ناشر منبع

null رویداد صنعت برق
11:14

رویداد صنعت برق

ایران شانزدهمین تولیدکننده و هجدهمین مصرف‌کننده برق جهان است و صنعت برق یکی از صنایعی است که نقش بسزایی در تولید ملی و اشتغال¬زایی ایفا می¬کند. صنعت برق علاوه بر اشتغال¬زایی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت¬های تولیدی در همین صنعت، به صورت مستقیم در فعالیت دیگر صنایع نقش دارد و اگر صنعت برق فعال نباشد، امکان فعالیت صنایع دیگر که موتور محرکه هر کدام با برق تولیدی در صنعت برق و همچنین استفاده از تجهیزات تولیدی این صنعت می¬چرخد، وجود نخواهد داشت. در سال¬های اخیر توجه ویژه¬ای نسبت به همگام¬سازی صنعت برق با تکنولوژی¬های روز جهانی صورت پذیرفته و فعالان صنعت برق به این باور رسیده¬اند که وجود شرکت¬های دانش¬بنیان علاوه بر کاهش هزینه¬های تولید باعث ایجاد تکنولوژی¬های جدید در این صنعت خواهند شد.
از این رو با برنامه ریزی معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری مقرر شد جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین سازندگان، تامین کنندگان و بهره¬برداران صنعت برق کشور، رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت برق کشور در تاریخ 15 الی 17 تیرماه 1399 برگزار گردد.

فرآیند برگزاری وبینار

 • برنامه‌ریزی و طراحی رویداد
 • شناسایی شرکتها و بهرهبرداران بزرگ صنعت برق
 • تعامل، رایزنی و توجیه نمایندگان بهرهبرداران
 • فراخوان، اطلاعرسانی و دعوت عمومی از نمایندگان شرکت¬های دانش¬بنیان و فناور
 • تست شبیهسازی رویداد مجازی و مدیریت مخاطبان
 • برگزاری رویداد

 

طراحی محتوا وبینار

 

 

فراخوان، اطلاع‌رسانی و تبلیغات

 • طراحی پوستر (اطلاعرسانی)

 • ایجاد صفحه اختصاصی در سایت ایوند جهت ثبت-نام مخاطبان

 • ارسال چند نوبت پیامک انبوه (به بانکهای اطلاعاتی صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت بومرنگ)

 • اطلاع رسانی از طریق وبسایت inif.ir و کانالهای مرتبط صندوق

 • تبلیغات در بیش از 40 کانال و گروه تخصصی مرتبط در شبکههای اجتماعی پرمخاطب

 • قرارگیری خبر در وبسیات تعدادی از انجمنهای تخصصی مرتبط

 

برگزاری مراسم افتتاحیه

 

 • دکتر سیاوش ملکیفر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
 • دکتر مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر
 • دکتر سیدمهدی مدنی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

 

برگزاری رویداد مجازی


ارائه 76 نیازمندی فناورانه توسط 11 شرکت و سازمان بهره¬بردار و برگزاری 1 کارگاه آموزشی

 

عنوان شرکت

لینک دانلود

شرکت سرمایه¬گذاری برق و انرژی غدیر

دانلود

شرکت مادر¬تخصصی توانیر

دانلود

شرکت فراب

دانلود

معاونت هماهنگی توزیع برق

دانلود

نیروگاه دماوند

دانلود

هلدینگ برق و انرژی صبا

دانلود

پژوهشگاه نیرو

دانلود

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

دانلود

شرکت مادر¬تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

دانلود

شرکت ایران¬ترانسفو

دانلود

شرکت برق منطقه¬ای تهران

دانلود

 

برگزاری کارگاه آموزشی

نقش مالکیت فکری و مدیریت دارایی¬های فکری در توسعه کسب وکار و رونق تولید در صنعت برق

ارائه دهنده: خانم دکتر شفیعی از پژوهشگاه نیرو

 

برگزاری نشست‌های B2B آنلاین و تلفنی

 • 29 جلسه B2B شرکت سرمایه¬گذاری برق و انرژی غدیر
 • 3 جلسه B2B شرکت مادر¬تخصصی توانیر
 • 13 جلسه B2B شرکت فراب
 • 9 جلسه B2B معاونت هماهنگی توزیع برق
 • 6 جلسه B2B نیروگاه دماوند
 • 8 جلسه B2B هلدینگ برق و انرژی صبا
 • 11 جلسه B2B پژوهشگاه نیرو
 • 1 جلسه B2B شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • 10 جلسه B2B شرکت مادر¬تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
 • 2 جلسه B2B شرکت ایران¬ترانسفو
 • 1 جلسه B2B شرکت برق منطقه¬ای تهران

 

برگزاری پرسش و پاسخ زنده بر اساس سوالات مخاطبان وبینار

 

آمار و دستاوردهای وبینار

 1. ثبت‌نام 505 نفر از پژوهشگران و فناوران برای حضور در وبینار
  • 161 نفر از شرکت¬های دانش¬بنیان
  • 167 نفر از شرکت¬های فناور
  • 47 نفر از شرکت¬های در شرف دانش¬بنیان شدن
  • 130 نفر از سایر نهادها و موسسات
 2. مجموع شرکت¬کنندگان در وبینار: 450 نفر
  • تعداد شرکت¬کنندگان روز اول: 200 نفر
  • تعداد شرکت¬کنندگان روز دوم: 150 نفر
  • تعداد شرکت¬کنندگان روز سوم: 100 نفر
 3. برگزاری 11 نشست ارائه نیازهای فناورانه
 4. ارائه 76 نیاز فناورانه
 5. برگزاری 93 جلسه آنلاین و تلفنی B2B

 

ترکیب شرکت¬کنندگان در رویداد

 

نظرسنجی: کیفی