ناشر منبع

null اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز
07:48

اولین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز

در این رویداد نیازهای فناورانه حوزه‌های مکانیک، مواد شیمیایی، برق و ابزار دقیق در صنعت گاز ارائه شد.