ناشر منبع

null رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی
07:32

رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی

در این رویداد نیازهای فناورانه سازمان هواشناسی کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و فرودگاه بین‌المللی پیام ارائه شد.