ناشر منبع

null گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و استارت‌‌آپ‌‌ها در حوزه روباتیک و اتوماسیون صنعتی
05:30

گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و استارت‌‌آپ‌‌ها در حوزه روباتیک و اتوماسیون صنعتی

در این رویداد نیازهای فناورانه مرکز نوآوران و همکاری علمی شهید فهیده، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شركت برق منطقه‌ای تهران، شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه شد.