ناشر منبع

null گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت غذایی
13:24

گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت غذایی

در این رویداد نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی رضوی، گروه تولیدی عالیس، شرکت‌های تابعه هلدینگ غذایی سینا، شرکت مارگارین و گروه تولیدی و پژوهشی زر ارائه شد.