ناشر منبع

null گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضایی
12:30

گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضایی

با توجه به اولویت حوزه فضایی در اسناد بالادستی و به ویژه نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران و سایر بازیگران زیست بوم فناوری،" گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضای" را با هدف هم افزایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در راستای رفع نیازها و توسعه کاربردهای فضایی برگزار کرد. این رویداد و نمایشگاه جانبی آن، فرصتی مناسب بود تا بازیگران فعال این حوزه زیر یک سقف گردهم آیند و پژوهشگران، فناوران، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در کنار مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط به تبادل نظر بپردازند. در این رویداد نیازهای فناورانه پژوهشگاه فضایی، وزارت راه و شهرسازی، هلال احمر، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری و خدمات مکان محور شهری سازمان فاوا شهرداری تهران مطرح شد.