ناشر منبع

null رویداد ارائه نیازهای فناورانه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
12:15

رویداد ارائه نیازهای فناورانه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، با محوریت نوآوری باز و با هدف بهره‌مندی این مجموعه بزرگ مدیریت شهری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و مشارکت این شرکت‌ها در توسعه شهر هوشمند در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار گردید. در این رویداد 5 نیاز شهرداری تهران در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی مطرح شد.