ناشر منبع

null رویداد های ارائه نیاز های فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهری
08:52

رویداد های ارائه نیاز های فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهری

با توجه به چالش‌های متعدد موجود در پاکسازی و نظافت شهر و نقشی که نوآوری و فناوری می تواند در کاهش هزینه‌های این بخش و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی ایفا کند، محور نخستین رویداد InnoTehran، حوزه مدیریت پسماند شهری قرار داده شده است. مدیریت پسماند شامل مجموعه اقداماتی است که تولید، ذخیره‌ سازی موقت، جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماند را شامل می شود و ورود فناوری‌های جدید به آن علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی، می تواند بر حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا نیز موثر باشد. در این رویداد که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، 14 نیاز شهرداری تهران در حوزه مدیریت هوشمند پسماند شهری مطرح شد.