فرایند اخذ حمایت‌ برای حضور در نمایشگاه‌های دائمی/پایگاه‌های صادراتی

گام‌ها

اقدام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

توضیحات

1.

اعلام رسمی برنامه سالانه صندوق برای حمایت از نمایشگاه‌های دائمی خارجی/پایگاه‌های صادراتی

01/02/1399

10/12/1399

برنامه‌ سالانه صندوق در حوزه نمایشگاه‌های دائمی خارجی/پایگاه‌های صادراتی مورد حمایت از طریق پورتال توانمندسازی اطلاع‌رسانی می‌شود.

2.

فراخوان ثبت‌نام و برگزاری نشست معرفی نمایشگاه‌های دائمی و اعلام شرایط

01/02/1399

10/12/1399

قبل از آغاز به کار هر نمایشگاه دائمی خارجی فراخوان‌های ثبت‌نام منتشر می‌شود و نشست‌های معرفی و اعلام شرایط حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

3.

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و ثبت درخواست

01/02/1399

10/12/1399

1. آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

2. در صورتی‌که نام کاربری غزال برای شرکت دانش‌بنیان تعریف نشده است با شماره 02142170770 تماس بگیرید.

4.

بررسی توانمندی صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی دریافت حمایت

01/02/1399

10/12/1399

بر اساس مستندات تکمیل شده توسط شرکت در سامانه غزال، توان صادراتی شرکت ارزیابی می‌شود و شرکت‌های دارای توان صادراتی برای حضور در نمایشگاه دائمی خارجی انتخاب می‌شوند.

5.

اطلاع‌رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تأیید اولیه یا رد درخواست)

01/02/1399

10/12/1399

نتیجه بررسی درخواست و ارزیابی توان صادراتی از طریق سامانه غزال به شرکت دانش‌بنیان اعلام می‌شود.

6.

ارسال درخواست شرکت‌ها برای کارگزار

05/02/1399

10/12/1399

 

7.

انعقاد قرارداد همکاری با کارگزار رسمی نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی

10/02/1399

10/12/1399

قرارداد همکاری بین طرفین منعقد می‌شود و شرکت دانش‎بنیان هزینه حق عضویت سالانه را طبق قرارداد به کارگزار پرداخت می‌کند.

8.

همکاری با کارگزار و تهیه مقدمات حضور محصولات در نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی

10/02/1399

10/12/1399

1. همکاری شرکت دانش‌بنیان با کارگزار در تهیه و ارسال نمونه محصول به نمایشگاه دائمی

2. همکاری شرکت دانش‌بنیان در تهیه محتوا برای سایت اینترنتی نمایشگاه دائمی خارجی و تهیه کاتالوگ و کتابچه

3. همکاری شرکت دانش‌بنیان با کارگزار برای تهیه برنامه بازاریابی محصولات، تحقیقات بازار و فروش محصولات

9.

ارسال مدارك به مدیریت توانمندسازي

 

10/02/1399

10/12/1399

مدارک زیر توسط کارگزار در سامانه غزال بارگذاری می‌شود:

1. یک نسخه اصلی از قرارداد منعقدشده یا کپی معتبر آن

2. رسید معتبر از پرداختی‌های شرکت دانش‌بنیان مطابق با قرارداد

3. ارسال نامه حاوی درخواست حمایت، شماره حساب و شماره شبای شرکت دانش‌بنیان/ کارگزار به مدیریت توانمندسازی صندوق

10.

پرداخت بخش اول حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای حامی

15/02/1399

10/12/1399

مطابق با قرارداد همکاری بین شرکت دانش‌‎بنیان و کارفرما، صندوق نوآوری و شکوفایی بخش اول حمایت‌های خود را به کارگزار یا شرکت دانش‌بنیان پرداخت می‌کند.

تبصره مهم: پرداخت این مرحله به کارگزار یا شرکت دانش‌بنیان، پس از آغاز به کار نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی و قرارگیری محصولات شرکت‌ها در آن انجام می‌شود.

11.

افتتاحیه نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی

01/03/1399

10/12/1399

 

12.

نظارت بر عملکرد کارگزار و شرکت‌ها در نمایشگاه دائمی خارجی/ پایگاه صادراتی

01/03/1399

10/12/1399

مدیریت توانمندسازی بر حسن انجام وظایف کارگزار و شرکت‌های دانش‏بنیان در مدت یک ساله فعالیت نمایشگاه/پایگاه صادراتی نظارت می‌کند.

13.

ارائه گزارش‌های فصلی توسط کارگزار، ارسال به مدیریت توانمندسازی صندوق و حضور در جلسه هم‌فکری و بررسی نتایج

01/03/1399

10/12/1399

نحوه گزارش‌دهی و فرمت آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار کارگزار و شرکت دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.

کارگزار موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد فصلی اقدام کند و پرداخت مرحله دوم صندوق بستگی به عملکرد کارگزار، گزارش‌های ارسالی و رضایت شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.

14.

پرداخت بخش دوم حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای حامی

01/09/1399

10/12/1399

مطابق با قرارداد همکاری بین شرکت دانش‌‎بنیان و کارفرما، صندوق نوآوری و شکوفایی حداقل پس از 6 ماه از فعالیت نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی و پس از ارزیابی اولیه از عملکرد نمایشگاه دائمی خارجی و تأیید پیشرفت کار، بخش دوم حمایت‌های خود را به کارگزار یا شرکت دانش‌بنیان پرداخت می‌کند.

شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان سال 1399، می‌توانند تا حداکثر 40 میلیون تومان از حمایت صندوق برای حضور در دو نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی بهره‌مند شوند.