نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

نمایش اسلایدر

ناشر منبع

اخبار صندوق

حمایت‌ از حضور مستقل شرکت‌های دانش‌بنیان در...

1398/12/10

خبرهای خوش صندوق نوآوری و شکوفایی برای حوزه‌های...

1398/12/10
آرشیو

توانایی علمی ‌شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در...

1399/4/18

آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای همکاری‌های...

1399/4/18

صندوق نوآوری و شکوفایی اقدامات بزرگی در حوزه...

1399/4/18
آرشیو

کمپ مالکیت فکری تا تجاری‌سازی (اختراعات)

1399/3/17

وبینار آشنایی با ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی

1399/2/21

برگزاری وبینار مالکیت فکری

1399/2/6
آرشیو

وبینار آشنایی با ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی

1399/3/6

اولین وبینار آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و...

1399/2/13
آرشیو