فهرست استانداردهای تخصصی مورد حمایت 1399

فهرست استانداردهای تخصصی مورد حمایت 1399

(مشاوره و اخذ ـ تمدید)

عنوان استاندارد عنوان استاندارد عنوان  استاندارد
ISO13485 ISO-IEC-ISIRI15408 ASTM
ISO9001 IEC60601 تاییدیه ملی افتا
ISO14001  ISIRI-IEC-60255 تاییدیه رده بندی سازمان بنادر
ISO45001 IEC 61010 تاییدیه ارزیابی امنیتی محصول
 ISO30401 Part 21 تاییدیه تابلوهاي فشار متوسط
ISO22000 Part 145 تاییدیه مکانیزاسیون کشاورزی
 ISO14127 IGS-M-TP گواهینامه ارگانیک
 ISO27001 ISIRI7912 تاییدیه ثبات تابلويي
 ISO9999 ISIRI3710 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
ISO10002 ISIRI3709 مجوز پدافندی
ISO/TS22163 ISIRI6174 گواهینامه کیفیت کالای نفت
IATF16949 ISIRI3707 تاییدیه نمونه تولید
GMP ASME PCC2 تاییدیه کودی
GLP  ISIRI-OIML R 49-2 گواهینامه سپاس
Ex IDSPRF1581 تاییدیه بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای کالا
 حلال IDSPRF1582  
ISO10004 INSO 18687-3  
ISO TS 29001  ISO17034   
ISO10006 ISIRI-ISO-IEC-17025  
 ISO10015 INSO-ISO-IEC-17065  
ISO14644 ISO17043  

 

حمایت صندوق برای اخذ استانداردها، فقط محدود به محصولات دانش‌بنیانِ شرکت‌های دانش‌بنیان است.

درصورت وجود ابهام یا سوال با ایمیل دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس standard@inif.ir یا شماره 02142170694 تماس بگیرید.

فهرست استانداردهای تخصصی  مذکور قطعی نیست و بر اساس نظرسنجی از شرکت های دانش بنیان در سال 1398 تعیین شده است. امکان افزودن استانداردهای جدید بر اساس درخواست شرکت های دانش بنیان وجود دارد. درصورت درخواست برای افزودن استاندارد به لیست، فرم را تکمیل و به آدرس Standard@inif.ir ارسال فرمایید.

شرکت‌های دانش‌بنیان می‎توانند درخواست خود برای دریافت حمایت‌های صندوق در زمینه مشاوره و اخذ ـ تمدید استانداردهای تخصصی و صادراتی را از طریق سامانه غزال به آدرس ghazal.inif.ir ارائه کنند.