فرایند حمایت از اخذ استانداردها و مجوز های تخصصی

فرایند حمایت از اخذ استانداردها و مجوز های تخصصی

گام‌ها اقدام‌ها تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی (غزال) و ثبت درخواست

1399/01/16

1399/11/30

1.آدرس سامانه غزال:ghazal.inif.ir
2. در صورتی‌که نام کاربری غزال برای شرکت دانش‌بنیان تعریف نشده است با شماره 42170777-021 تماس حاصل نمائید.

2

بررسی درخواست شرکت در دفتر توانمندسازی صندوق

1399/01/16

1399/11/30

درخواست‌های ثبت‌شده، حداکثر ظرف ده روز کاری در دفتر توانمندسازی بررسی می‌شود. 

3

اطلاع رسانی دفترتوانمندسازی به شرکت (تأیید اولیه یا رد)

1399/01/16

1399/11/30

نتیجه بررسی درخواست از طریق سامانه غزال و ایمیل دفتر توانمندسازی به شرکت دانش‌بنیان اعلام می‌شود.

4

اقدام لازم جهت دریافت استاندارد (شرکت دانش‌بنیان)

1399/01/16

1399/11/30

صندوق دخالتی در موارد مالی و حقوقی فیمابین شرکت متقاضی و شرکت های مشاور و گواهی دهنده (CB-NB) ندارد. شرکت دانش بنیان بایستی قبل از انعقاد قرارداد با شرکت مرجع صادرکننده گواهی (CB-NB) و مشاور از صندوق نوآوری و شکوفایی تاییدیه اخذ نماید و پیرو موارد ذکر شده اقدامات لازم جهت اجرای الزامات و دریافت استاندارد را انجام دهد.

5

ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی (از‌‌طریق‌ سامانه غزال)

1399/03/01

13989/11/30

1. حمایت‌ها و تسهیلات مالی صرفا پس از اخذ گواهی استاندارد پرداخت می‌شود.
2.مدارکی که پس از اخذ استاندارد باید ارائه شود:
  • نامه درخواست حمایت شرکت خطاب به دفتر توانمندسازی
  •   گواهی استاندارد اخذ شده+گزارش ممیزی/آزمون
  • رسید/مدرک مثبته واریز وجه (فیش واریز به حساب شرکت مشاور یا گواهی‌دهنده)
  • قراردادهای منعقده با مشاور و گواهی‌دهنده

6

بررسی‌مدارک‌توسط‌دفتر‌توانمندسازی

1399/03/01

1399/11/30

 

7

اعلام نتیجه به شرکت و واریز هزینه به حساب شرکت

1399/03/01

1399/12/15

میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای اخذ استاندارد تخصصی-محصولی 70% هزینه‌ها تا سقف 20 میلیون تومان است که پس از تأیید دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود.