نمایشگاه دائمی

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه دائمی خارجی/پایگاه صادراتی در راستای توسعه بازار صادراتی محصولات دانش‌بنیان

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار صادراتی و گسترش همکاری‌های فناورانه بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های دائمی خارجی/پایگاه‌های صادراتی در سال 1399 نموده است. این پایگاه‌ها در بازارهای هدف صادراتی ایجاد می‌شود و به مدت یک سال خدماتی از قبیل دفاتر کاری مجهز به تجهیزات اداری، بازاریابی و فروش محصولات دانش‌بنیان، برگزاری جلسات B2B و سایر خدمات مرتبط را به شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در پایگاه ارائه می‌دهد.
برنامه مالی حمایت از این پایگاه‌ها به صورت مشترک و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شده است. مدل مالی به این صورت است که به منظور ارائه خدمات یک‌ساله در کشور هدف، حق عضویت توسط کارگزار دریافت می‌شود. 40 درصد از هزینه حق عضویت سالانه حضور در این نمایشگاه دائمی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، 40 درصد توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 20 درصد توسط شرکت دانش‌بنیان به کارگزار پرداخت می‌شود.
برنامه حمایتی مدیریت توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1399، دربردارنده حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند صادراتی در 5 نمایشگاه دائمی/پایگاه صادراتی جدید است. میزان حمایت در نظر گرفته شده برای حضور هر شرکت دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های دائمی در سال 1399 به میزان 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های دانش‌بنیان می‎توانند درخواست خود برای دریافت حمایت و حضور در نمایشگاه‌های دائمی خارجی را از طریق سامانه غزال ارائه کنند.