یادگیری شرکتی

یادگیری شرکتی

یادگیری، فعالیتی مستمر جهت بلوغ هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان می باشد.

خدمات یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه ملی توانمندسازی در سه حوزه الف) استراتژی، هوشمندی و مدیریت فناوری، ب) عملیات فنی و تجاری و ج) مدیریت بنگاه به دو صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. از شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از خدمات مشاوره تخصصی درخواست می شود شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند.

همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت