ناشر منبع

null سومین دوره بوت‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد
14:59

سومین دوره بوت‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد

سومین دوره بوت‌‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، ویژه شرکت‌های دانش‌بینان و فناور این استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در رویداد دو روزه بوت‌ کمپ مدیریت فناوری و نوآوری که با توجه به اپیدمی کرونا به صورت مجازی برگزار شد، دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمند‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن معرفی خدمات صندوق، برگزاری این بوت‌کمپ‌ها را فرصتی برای استفاده از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری استانی و کمک به توسعه دانش مدیریت فناوری در سراسر کشور در بین شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد.
در ادامه این رویداد، مهندس هوشیارمقدم، معاون فناوری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، ضمن معرفی توان و ظرفیت استان در حوزه‌های فناوری و نوآوری، شرکت‎های دانش‌بنیان را به توسعه ارتباط با صندوق نوآوری از طریق پارک و استفاده بهینه از خدمات جذاب و در دسترس صندوق دعوت کرد.
گفتنی است سومین بوت ‌کمپ مدیریت فناوری و نوآوری در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان، با حضور بیش از ۳۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برگزار شد.