ناشر منبع

null وبینار مالکیت فکری رویداد صنعت برق
09:12

وبینار مالکیت فکری رویداد صنعت برق

مهمترين نيروي محركه اقتصاد مقاومتي و توسعه درون زا، محصولات فكري محققين، نوآوران و دانشمندان ايراني است. 

اين محصولات فكري زماني مي توانند به كسب و كارهاي فناوري و توليد محصولات و خدمات دانش بنيان در كشور منجر شوند كه با جديت و دقت كافي مورد حمايت قانون قرار گيرند. 
حقوق مالكيت فكري تضمين مادي و معنوي و اطمينان لازم را براي محققين و مخترعين فراهم مي نمايد تا محصولات فكري خود را با مشاركت با سرمايه گذاران و صنعتگران به توليد و صادرات برسانند و از رقابت هاي غيرمنصفانه و مخرب جلوگيري مي نمايد. 

 

 

 

 وبینار مالکیت فکری رویداد صنعت برق