ناشر منبع

null وبینار آشنایی با ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی
05:44

وبینار آشنایی با ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی

از آنجا که به‌نژادی فرآیندی طولانی مدت بوده و نیازمند بکارگیری دانش فنی و سرمایه زیاد می‌باشد و در مقابل، تکثیر رقم جدید بسیار ساده بوده و در مدت زمان اندکی امکان‌پذیر است، بنابراین حمایت از حقوق به‌نژادگر در مقابل تکثیر غیرمجاز رقم، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. 
به‌نژادگرانی که رقم جدید گیاهی ایجاد می‌نمایند، در صورتی که اقدام به ثبت رقم خود نمایند، مشمول حمایت قانونی شده و به موجب ماده پنج قانون به مدت ۱۸ سال از حقوق انحصاری تولید، تکثیر، فروش، صادرات و واردات مواد تکثیری برخوردار می‌گردند. 

شرایط ثبت و معرفی رقم جدید گیاهی در لینک زیر موجود است.

فایل پی‌دی‌اف  آشنایی با ثبت و معرفی ارقام جدید گیاهی