ناشر منبع

null اولین وبینار آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و آشنایی با خدمات حفاظت از مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی
به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری 07:33

اولین وبینار آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و آشنایی با خدمات حفاظت از مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی

با توجه به اهمیت خدمات مالکیت فکری در تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و حفاظت و توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت بلاعوض جهت حفاظت از حقوق مالکیت فکری را از سال 98 آغاز کرده است.
توسعه فرهنگ مالکیت فکری و افزایش آگاهی از حقوق مالکیت فکری و معاهدات بین‌المللی نقشی کلیدی در موفقیت شرکت‌ها دارد. لذا صندوق نوآوری و شکوفایی به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری اولین وبینار رایگان "آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی" را در تاریخ ۷ اردیبهشت سال ۹۹ برگزار کرد.

فایل PDF آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی

                                                                          وبینار آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری:

ter;">