ناشر منبع

null برگزاری وبینار مالکیت فکری
به مناسب روز جهانی مالکیت فکری 07:20

برگزاری وبینار مالکیت فکری

نظام حمایت از مالکیت فکری یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است، زیرا مالکيت فکری امروزه به یکی از مسائل زیربنایی سياست نوین اقتصادی در سطح بین‌المللی و بستری برای فراهم آمدن توسعه پایدار در کشورها تبدیل شده است. بدون حمایت از دارایی‌های فکری، محققان همواره ترس از بهره‌برداری غیرقانونی از آثارشان دارند و این موضوع سبب می‌شود رشد کشورها و توسعه دانش در آن به تعویق بیافتد.
لذا با توجه به اینکه امروزه بخش عظیمی از دارایی های شرکت های دانش‌بنیان از جنس دارایی های فکری است، آشنایی با مباحث حقوق مالکیت فکری و معاهدات بین المللی نقشی کلیدی در موفقیت شرکت ها دارد.
صندوق نوآوری و شکوفایی از سال ۹۸ حمایت بلاعوض خود را از حفاظت مالکیت فکری در شرکت های دانش بنیان آغاز کرده است. همچنین آموزش و ارتقای سطح دانش شرکت های دانش بنیان در زمینه حقوق مالکیت فکری از دیگر اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است.
در این راستا و به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری اولین وبینار رایگان با موضوع «آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و خدمات حفاظت از مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی» در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت 99 ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.
سرفصل‌های وبینار:
•    اهمیت دارایی های فکری
•    آشنایی با شقوق مختلف مالکیت فکری
•    نحوه حفاظت از مالکیت فکری
•    آشنایی با مزایای حقوق مالکیت فکری
•    معرفی خدمات حفاظت از مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی
•    آموزش نحوه ثبت درخواست در سامانه غزال

لینک حضور در وبینار: http://linkpost.ir/IP-day