ناشر منبع

null دهمین کارگاه فین تک در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد
05:25

دهمین کارگاه فین تک در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد

رویداد «FinWay» دهمین کارگاه فین تک در مورد فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید در حوزه انتقال ارزش پنجشنبه ۵ دی ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، آخرین جلسه کارگاه فین تک تحت عنوان «FinWay» در حوزه آموزش فناوری‌های مالی (فین‌تک) و در قالب ده کارگاه تخصصی در طی پاییز سال 98 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
این رویداد جامع آموزشی با معرفی و تشریح مفاهیم و عناصر مرتبط با حوزه فین‌تک، به معرفی و تحلیل پیشران‌ها و فناوری‌های محوری و نمونه‌کاوی کسب و کارهای مطرح فین‌تک در دنیا می‌پردازد و با تحلیل روندهای فناوری‌های مالی در جهان و ایران به تشریح فرصت‌ها و چالش‌های توسعه این حوزه در کشور می‌پردازد.
در این رویداد چالش‌ها و فرصت‌های توسعه‌ دسته‌ای از فین‌تک‌ها تحت عنوان PayTech از نظر فعالان این حوزه بحث و بررسی شد و شرکت‌کنندگان با جدیدترین نوآوری‌ها و فناوری‌ها حوزه خدمات مالی آشنا شدند تا توانایی و دانش خود را برای فعالیت در این حوزه ارتقا ‌دهند.
خلیلی، مسئول اجرایی کارگاه دهم در مورد موضوعات مورد بررسی در این کارگاه خاطرنشان کرد: در کارگاه دهم که تحت عنوان FinWay برگزار شد، در مورد فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید در حوزه انتقال ارزش صحبت شد. این رویداد با تدریس آقایان پرهام خلیلی (مشاور سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نوآوری)، مصطفی امیری (مدیرعامل زرین‌پال) و امین آقاجانی (مدیرعامل همراه کارت) و در مورد چالش‌ها و فرصت‌های توسعه‌ دسته‌ای از فین‌تک‌ها تحت عنوان PayTech از نظر فعالین این حوزه برگزار شد.
وی ادامه داد: رویداد «FinWay» به عنوان رویدادی آموزشی در حوزه آموزش فناوری‌های مالی (فین‌تک) و در قالب 10 کارگاه تخصصی بود که با تحلیل روندهای فناوری‌های مالی در جهان و ایران به تشریح فرصت‌ها و چالش‌های توسعه این حوزه در کشور می‌پردازد.
بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این رویداد، معرفی جامع بخش‌های مختلف حوزه فناوری‌های مالی به شرکت‌کنندگان از گروه‌های مختلفی همچون دانشجویان، کارآفرینان، فعالین صنعت مالی، مشاورین، متخصصان و دیگر علاقه‌مندان است. بر همین اساس شرکت‌کنندگان در این رویداد با جدیدترین نوآوری‌ها و فناوری‌ها در حوزه خدمات مالی آشنا شده و توانایی و دانش خود را برای فعالیت در این حوزه ارتقا دادند.
لازم به ذکر است که کارگاه آموزشی فین تک از 1۰ کارگاه آموزشی تشکیل شده است که شامل کارگاه جامع FinTech اول و کارگاه جامع FinTech دوم، کارگاه BankTech، کارگاه WealthTech، کارگاه InsurTech، کارگاه LendTech، کارگاه CryptoCurrency، کارگاه PFM، کارگاه RegTech و در نهایت کارگاه PayTech بود.
شرکت‌کنندگان در این کارگاه ضمن آموزش مباحث مرتبط با هر کارگاه با بهره‌مندی از حضور متخصصین و صاحب نظران حوزه‌های مختلف فین‌تک و با شنیدن داستان کسب و کارهای حوزه فین‌تک از زبان مدیران استارتاپ‌های موفق این حوزه، با چالش‌ها و فرصت‌های کسب و کارهای فین‌تک در ایران آشنا شدند.