تقویم رویدادها

تقویم رویداد ها

ردیف نام رویداد کد برنامه تاریخ لینک ثبت نام
1 رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 5019901 27 خرداد 99

evnd.co/6YifE (ثبت‌نام عمومی)

ghazal.inif.ir (ثبت‌نام شرکت‌های دانش‌بنیان)

2 رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه صنعت برق 5019903 15، 16 و 17 تیر 99

evnd.co/ln9vX (ثبت‌نام عمومی)

ghazal.inif.ir (ثبت‌نام شرکت‌های دانش‌بنیان)

3 رویداد مجازی (وبینار) معرفی نیازهای فناورانه حوزه کشاورزی (کود، سم، بذر، نهال و شیلات، مصرف بهینه آب و...)   اطلاع‌رسانی خواهد شد  
4 رویداد مجازی ارائه نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات   اطلاع‌رسانی خواهد شد