حمایت‌ از دریافت خدمت «ارزیابی توان صادراتی (ERA)» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1399

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از دریافت خدمت «ارزیابی توان صادراتی (ERA)» در راستای سنجش میزان توان صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان

كمك به توسعه و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان از وظايف و مأموريت‌هاي اصلي صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است و طی سال‌هاي اخير حمايت‌هاي متعددي در اين خصوص از این شرکت‌ها صورت گرفته است. شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند سپری کردن یک دوره رشد و بین‌المللی شدن هستند تا به بنگاه‌های آماده برای صادرات و تعاملات بین‌المللی تبدیل شوند.
خدمت ارزیابی توان صادراتی از طریق شبکه کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تعیین سطح توانمندی صادراتی شرکت‌ها (توانمند، دارای پتانسیل و ...) انجام می‌شود. طی فرایند ارزیابی توان صادراتی، اطلاعات شرکت‌ها از طریق خوداظهاری، بررسی مدارک و بازدید بررسی می‌شود و گزارشی کامل از سطح توانمندی صادراتی شرکت‌ها تهیه می‌شود که می‌تواند راهنمای کاملی برای تعریف و ارائه خدمات توانمندسازی صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. شرکت‌‌‌های دارای پتانسیل صادرات می‌توانند از خدمات توانمندسازی صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی (حضور در نمایشگاه‌های خارجی، حضور در هیات‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌های دائمی خارجی و ...) استفاده کنند.
شرکت‌های دانش‌بنیان می‎توانند درخواست خود برای دریافت خدمت ارزیابی توان صادراتی را از طریق سامانه غزال ارائه کنند.