تدوین پیش نویس قرارداد2

تدوین پیش نویس قرارداد

به دست آوردن حقوق مالکیت فکری، اولین قدم برای حفاظت از داراییهای فکری است. مالک داراییهای فکری میتواند بعد از ثبت و کسب حمایت حقوقی از داراییهای فکری خود، برای بهرهبرداری تجاری اقدام به فروش، واگذاری، همکاری فناورانه و... کند. براین اساس تنظیم یک قرارداد استاندارد و اشراف بر کلیه اصول و قواعد ملی و بینالمللی و پیشبینی مسائل آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. قراردادهای محرمانگی، بهره-برداری، فرانشیز، واگذاری، انتقال فناوری، دانش فنی و... از جمله قراردادهای مرتبط با موضوع حقوق مالکیت فکری است که در تنظیم صحیح  هر یک از قراردادها، رعایت اصول و الزامات نیاز به متخصصین حقوقی در این حوزه دارد. 
 

از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از همراهی و مشورت کارگزاران معتمد و باتجربه صندوق در زمینه مالکیت فکری را فراهم کرده است و بخش شایان توجهی از تدوین پیشنویس قرارداد را به طور بلاعوض می‌پردازد. کارگزاران صندوق در این حوزه، با توجه به راهبرد کسب و کار شرکت، مسائل حقوقی و نوع قرارداد به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات ارائه می‌کنند. سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تدوین پیشنویس قرارداد، در انتهای تدوین قرارداد به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار پرداخت می‌شود. 

 

فهرست مطالب

 

سقف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

عنوان زیر خدمت

سقف حمایت در هر درخواست

سقف حمایت سالیانه

درصد حمایت صندوق

تدوین پیش­نویس قرارداد

4 میلیون تومان

8 میلیون تومان

75درصد

مراحل اخذ حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی

گام

اقدام

توضیحات

1

ثبت درخواست از طریق سامانه غزال

آدرس سامانه غزال: ghazal.inif.ir

شرکت دانش‌بنیان  باید هنگام ثبت درخواست کارگزار انتخابی خود را مشخص نماید.

2

بررسی درخواست شرکت توسط مدیریت توانمندسازی

مدیریت توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری، درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و نتیجه اولیه را اعلام می‌کند.

3

اعلام نتیجه بررسی به شرکت متقاضی

نتیجه بررسی مدیریت توانمندسازی شامل دو وضعیت «تأیید اولیه» یا «رد درخواست» به شرکت متقاضی اعلام می‌شود.

4

هماهنگی با کارگزار برای انعقاد قرارداد

شرکت موظف است ظرف دو هفته نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزار منتخب اقدام نماید. در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

5

پرداخت هزینه خدمت از جانب شرکت دانش‌بنیان به کارگزار

شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت سهم شرکت به کارگزار اقدام نماید.

6

پرداخت سهم حمایتی صندوق به شرکت دانش‌بنیان

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند تدوین پیش­نویس قرارداد، هفتاد و پنج درصد هزینه‌های تدوین قرارداد تا سقف 4 میلیون تومان است.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند پرداخت می­‌شود.

7

مدارک لازم جهت اخذ حمایت از صندوق

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از ارائه مستندات زیر به شرکت دانش‌بنیان/کارگزار  پرداخت خواهد شد:

· ارائه گزارش و پیش­نویس قرارداد

·  رسید واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به حساب شرکت کارگزار

·  نامه حسن انجام کار از طرف شرکت دانش بنیان به کارگزار

·  نامه درخواست حمایت به دفتر توانمندسازی (همراه با شماره حساب و شبا شرکت)

 

 

شرح خدمات تدوین پیش­نویس قرارداد:

در ارائه خدمات تدوین پیش­نویس قرارداد، هر یک از طرف‌ها (شرکت دانش‌بنیان، کارگزار، صندوق) وظایف و تعهداتی به شرح زیر دارد:

 

تعهدات متقاضی خدمت:

 • ثبت درخواست حمایت از حفاظت مالکیت فکری در سامانه غزال
 • تماس با شرکت کارگزار ظرف مدت 14 روز پس از تأیید نهایی صندوق و تدوین قرارداد، ارائه مستندات و پرداخت هزینه به کارگزار ظرف مدت 30 روز از زمان تأیید نهایی صندوق
 • ارائه کامل و صادقانه مستندات به کارگزار
 • ارائه مستندات تکمیلی در صورت درخواست کارگزار در هر مرحله حداکثر ده روز پس از اعلام کارگزار
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی:

 • بررسی و اعلام تایید نهایی حمایت و ارجاع کار به کارگزار
 • پرداخت 75 درصد هزینه به شرکت دانش­بنیان/ کارگزار پس از اتمام خدمت

 

خدمات کارگزار:

 • تدوین قرارداد عدم افشا و قرارداد خدمت فی مابین کارگزار و شرکت متقاضی
 • برگزاری جلسه طرح موضوع با متقاضی ودریافت شرح موضوع درخواست 
 • اعلام هزینه، زمان بندی و شرح خدمات به متقاضی
 • دریافت سهم متقاضی خدمت
 • ارائه گزارش تدوین پیش­نویس قراردادبه متقاضی و صندوق
 • ارائه نامه اتمام کار به صندوق
 • ارسال تمامی مستندات به صندوق پس از اتمام فرایند (طبق جدول بالا)

 

ثبت نام در سامانه غزال

 

 

شبکه کارگزاران

 

 

راه‌های ارتباطی

 

نام کارشناس:سرکار خانم بذرافشان

تلفن کارشناس:02142170692

پست الکترونیک:ip@inif.ir

کانال اطلاع رسانی خدمات توانمند سازی:tavanmandsazi@