مرکز مشاوره تخصصی شکوفایی

مرکز مشاوره تخصصی شکوفایی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ساعتی از طریق شبکه ملی مشاوران دفتر توانمندسازی نموده است. شبکه ملی مشاوران متشکل از مجموعه ای از خبرگان و متخصصان در حوزه های تخصصی می باشند که به شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه خود کمک می نمایند. شرکت های دانش بنیان با ثبت نام در دوره های مشاوره می توانند به صورت اختصاصی از مشاوره های تخصصی به صورت حضوری (در ساختمان شکوفایی شرکت های دانش بنیان) و یا به صورت آنلاین بهره مند شوند. لازم به ذکر است صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمات مشاوره ساعتی یا تمامی آن را با توجه به خدمت تعریف شده پرداخت می نماید. از شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از خدمات مشاوره تخصصی درخواست می شود شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند.

همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت